De handreiking "Implementatie DIZRA m.b.v. USM" is een initiatief in de architectuurcommunity van het Informatieberaad Zorg en heeft betrekking op de samenwerking van zorgorganisaties bij de toepassing van DIZRA: het afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling in de zorg.

De handreiking beschrijft hoe zorgorganisaties het USM-managementsysteem kunnen gebruiken als een universele schakel voor de ketens en netwerken in de gegevensuitwisseling. Elke deelnemer in een keten of netwerk van zorgorganisaties fungeert immers als een dienstverlener in een complex stelsel van gegevens uitwisselende partners.

Het succes van het DIZRA-afsprakenstelsel wordt mede bepaald door de mate waarin de deelnemende organisaties in staat zullen zijn om de DIZRA-afspraken in hun dagelijkse werkwijzen onder te brengen en die werkwijzen op elkaar af te stemmen. Zorgorganisaties kunnen het USM-managementsysteem daarbij als bouwsteen inzetten.

De handreiking is vorige week opgeleverd en sluit actueel aan bij Fase 3 van DIZRA: de ontwikkeling van een bibliotheek van bouwstenen en best practices.

Download de handreiking in de USM-shop.