Stichting SURVUZ faciliteert de ontwikkeling van vernieuwde lesprogramma's voor zowel hbo als mbo, voor ICT- en overige facilitaire opleidingen. De eerste hogeschool heeft deze aanpassing al in praktijk gebracht in het lopende studiejaar. Overige hogescholen en ROC's die willen aansluiten bij deze ontwikkeling kunnen zich melden bij de Stichting SURVUZ.

Meer informatie vind je op de pagina Project USM-leermiddelen.