Stichting SURVUZ heeft i.s.m. Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement, een nieuwe online publicatie uitgebracht over DevOps.

DevOps is een populaire practice voor het ontwikkelen en beheren van nieuwe software. Het belangrijkste kenmerk van DevOps is het geïntegreerde teamverband dat zich bezig houdt met kortcyclische vernieuwing van software.

Dit online boek demonstreert de DevOps-practice en beschrijft meteen hoe de USM-methode het managementsysteem van die practice ondersteunt.

Organisaties die DevOps toepassen zijn gebaat bij het hanteren van een integraal managementsysteem: daarin verschillen zij niet van andere organisaties. Dat geldt voor zowel de individuele teams die zich met DevOps-practices bezighouden, als voor de organisatie als geheel. Het inzetten van één gestandaardiseerd managementsysteem heeft daarmee grote voordelen voor de integrale informatievoorziening.

USM ondersteunt zowel het deel van de organisatie dat DevOps hanteert als het overige deel van de IV-organisatie, en biedt daarmee één geïntegreerd en gestandaardiseerd managementsysteem. De potentiële inzet van datzelfde managementsysteem voor andere taakgebieden biedt bovendien grote voordelen voor organisaties die hun IV verder willen integreren met die andere taakgebieden.