De sectie GDN van TNO werkt aan de invoering van de USM-methode voor haar ICT-organisatie, voor het (her)structureren van de organisatie, het standaardiseren van de processen en de werkwijzen, en voor het verbeteren van de servicerapportages.

In het verleden maakte dit bedrijfsonderdeel van TNO al een eerste verbeterslag door o.b.v. de ISM-methode. Met de adoptie van USM neemt TNO-GDN de stap naar de volgende fase in de evolutie van servicemanagementsystemen, gebaseerd op de workflow-inzichten van USM.

TNO-GDN-medewerkers haalden de USM-kennis binnen op de USM-training. Met de inzet van de USM-middelen geeft de organisatie nu verder invulling aan haar verbeterplan.

Via de gebruikerscommunity heeft TNO-GDN de beschikking over alle USM-templates, -formulieren, -figuren, -documenten en andere gecertificeerde USM-toepassingsmiddelen.