Stichting SURVUZ werkt met haar Productpartners aan het verder optimaliseren van de meest gangbare managementtools, om de workflows van USM beter te kunnen ondersteunen. De tweede tool die voor de USM-audit is geslaagd is OTRS.

De audit vindt plaats door USM-gecertificeerde product-auditors, o.b.v. een functioneel eisendocument dat door SURVUZ wordt beheerd. In deze functionele specificaties zijn 221 must-have toolkenmerken vastgelegd en 31 nice-to-have kenmerken.

OTRS is cum-laude door de audit gekomen: op 221 eisen werden 221 punten gescoord, de volle 100%. Dit houdt in dat de tool OTRS aantoonbaar volledig in staat is om alle USM-workflowmanagement functies te ondersteunen.

OTRS is een open source product. De beheerder hoeft dus alleen over kennis van USM te beschikken om de tool in te richten als een gekwalificeerde workflowtool voor USM.