Een systematische analyse van de casus ‘gemeente’.

Dit e-boek beschrijft het gestandaardiseerde managementsysteem van een dienstverlener, in de context van de overheid. De overheid is een dienstverlener en fungeert daarmee als de leverancier van overheidsdiensten. De klanten van deze leverancier zijn de burgers, bedrijven en andere organisaties, kortweg de inwoners van het land.

Om dienstverlening op een effectieve en efficiënte, maar vooral duurzame wijze uit te kunnen voeren kan de overheids-dienstverlener een systematische aanpak volgen. De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (de NORA) heeft de USM-methode geadopteerd als de grondslag voor het nieuwe Dienstverleningsconcept voor de overheid. Dit e-boek licht toe hoe USM het Dienstverleningsconcept ondersteunt.

Deel 1 beschrijft in algemene termen de aard en structuur van een managementsysteem, in de context van de overheid.

Deel 2 gaat in op het voorbeeld van een gemeente als overheidsinstelling. In dit deel komen o.a. het functiemodel en het processenlandschap van de GEMMA aan de orde, en de benadering van zaakgericht werken.

Deel 3 beschrijft hoe een gemeente zich met een eenvoudige oefening van een dagdeel de beschreven systematische werkwijzen eigen kan maken, als een start voor de stapsgewijze verbetering en integratie van de dienstverlening.

Alle beschreven hulpmiddelen worden gratis beschikbaar gesteld door Stichting SURVUZ.

Download dit e-boek op de Downloads pagina om de prestaties van de overheidsdienstverlening op een eenvoudige en efficiënte manier te leren verbeteren.

Wil je méér weten over USM? Schrijf je dan ook in voor een gratis online workshop van 2 uur, in het Nederlands of in het Engels.