Voor de toepassing van USM kun je (als geregistreerde gebruikersorganisatie) gebruik maken van alle hulpmiddelen die in de USM-gebruikersomgeving beschikbaar zijn.

Heb je niet genoeg aan deze hulpmiddelen, bijvoorbeeld omdat je over onvoldoende medewerkers beschikt om de invoering mee aan te sturen, dan kun je gebruik maken van externe hulpkrachten in de vorm van gecertificeerde USM-coaches. Deze coaches zijn opgenomen in het Register van USM-coaches.

Deze USM-coaches zijn allemaal opgeleid met een USM Professional training en een assessment, en ze komen maandelijks samen om de laatste ontwikkelingen rond USM en de hulpmiddelen te bespreken. Daarnaast heeft de USM-coach de beschikking over een uitgebreide USM-toolkit waarin tal van extra hulpmiddelen zijn opgenomen die door deze USM-coaches zijn ontwikkeld. Met die hulpmiddelen kan de USM-coach de invoering van USM begeleiden.

Voorbeelden van de hulpmiddelen in de USM-toolkit:

 • een uitgebreide USM-roadmap voor een projectmatige invoering van USM: een plan van aanpak, een concreet invoeringsplan en een draaiboek, met alle bijbehorende documenten
 • USM-scans, waaronder:
  • USM-enquête
  • USM Quick Scan
  • USM Assessment
  • USM Self-assessment
 • een ontwikkel- en productieomgeving voor gestandaardiseerde werkwijzen. Deze omgeving heeft de vorm van een BPM-tool voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde werkwijzen m.b.v. de USM-workflowtemplates, en voor de normalisering van bestaande werkwijzen volgens die templates. In deze BPM-tool kan de organisatie haar functiehuis met alle profielen opnemen, en alle taken in die werkwijzen koppelen aan taken in de vastgelegde werkwijzen - waarmee de RACI-tabel is gerealiseerd. De resulterende standaardwerkwijzen kunnen worden geëxporteerd in verschillende formaten, zodat ze weer kunnen worden ingelezen in een lokale dienstverleningcoördinatie-tool (DVC-tool) waarin de meldingen vervolgens gestandaardiseerd  kunnen worden afgehandeld volgens die vastgelegde werkwijzen.

De inzet van een USM-coach is een zaak tussen de USM-gebruikersorganisatie en de betreffende coach. Alle coaches zijn te vinden in het Register.