Stichting SURVUZ ontwikkelt in samenwerking met USM-partners en USM-professionals een reeks USM-producten. SURVUZ ziet toe op de certificering van die USM-producten en stelt deze zoveel mogelijk gratis beschikbaar aan de USM-partners en USM-professionals, en aan USM-gebruikers.

In gevallen waarin sprake is van out-of-pocket kosten kan een vergoeding worden doorberekend. Dit is bv het geval bij partner-specifieke USM-producten: producten die door en op kosten van partners worden ontwikkeld. Veel producten worden echter door SURVUZ, de partners en de professionals gezamenlijk ontwikkeld en gedeeld binnen de USM-community:

  • gebruikersorganisaties krijgen gratis de beschikking over een reeks open USM-producten
  • USM-partners en USM-professionals krijgen gratis de beschikking over een reeks USM-middelen die hen ondersteunen  bij de beroepsmatige uitvoering van hun activiteiten.

De USM-middelen voor beroepsmatige inzet omvatten o.a. de volgende middelen:

  • de hulpmiddelen voor de projectmatige invoering van USM door een gecertificeerde USM-Coach: de USM Roadmap met planningsdocumenten, scans, figuren, schema's, templates, presentaties, videos, en tal van handreikingen
  • de hulpmiddelen voor de uitvoering van USM-trainingen door een gecertificeerde USM-trainer: slide-decks, hand-outs, evaluaties, examenvoorbereiding, templates, oefeningen, opdrachten, videos, online leeromgevingen, en tal van handreikingen
  • de hulpmiddelen voor de uitvoering van USM-audits door een gecertificeerde USM-toolauditor: audit-protocollen, documenten, vragenlijsten en rapportage-templates
  • de hulpmiddelen voor het onderwijs van USM op hogescholen en universiteiten door USM-docenten: online leeromgevingen met slide-decks, hand-outs, evaluaties, proefexamens, templates, oefeningen, opdrachten, videos, en tal van handreikingen