De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode. SURVUZ beheert de specificatie van USM, accrediteert leveranciers die met de USM-methode willen werken, en certificeert USM-producten én USM-experts. Geaccrediteerde USM-partners ondersteunen de toepassing van de USM-methode met gecertificeerde experts.

Gratis hulpmiddelen voor gecertificeerde USM-experts

USM-gebruikersorganisaties hebben regelmatig behoefte aan gekwalificeerde hulpmiddelen en experts. SURVUZ ondersteunt die experts met gratis hulpmiddelen, opdat zij die USM-gebruikers adequaat kunnen ondersteunen. Vóórdat een expert toegang krijgt tot die USM-middelen moet deze eerst bewijzen de kennis en kunde aan boord te hebben, en de denkwijze van USM te begrijpen en te onderschrijven. Met deze certificering ziet SURVUZ toe op de beschikbaarheid van gekwalificeerde ondersteuning voor organisatieverbeterprojecten met USM-kennis en USM-producten. USM-experts werken altijd bij of via een geaccrediteerde USM-partner.

Gecertificeerde USM-experts kunnen de volgende rol(len) hebben:

Klik voor een grotere weergave

Partnertypes

SURVUZ onderkent drie partnertypes:

  • USM-invoeringspartners begeleiden de deskundige toepassing van USM door interne medewerkers van USM-gebruikers, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde USM-experts in.
  • USM-opleidingspartners verzorgen en toetsen de kennisoverdracht t.a.v. USM, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde USM-trainers in.
  • USM-productpartners ontwikkelen nieuwe USM-producten of ze maken hun bestaande producten geschikt voor toepassing in USM. Hieronder vallen bijvoorbeeld examenpartners, uitgevers en toolleveranciers.

Voor alle partners geldt dat zij hun klant zo snel mogelijk in staat willen stellen de USM-werkwijze en -producten zelfstandig toe te passen en te beheren.

Accreditatie als USM-partner vereist een aansluitingsovereenkomst met Stichting SURVUZ, waarin de partner de missie en doelen van SURVUZ onderschrijft. Voor de aansluiting brengt SURVUZ jaarlijks administratiekosten in rekening:

  • bedrijven: €500/jaar voor de eerste accreditatie, plus €250 voor elke volgende accreditatie
  • zzp's: €200/jaar voor de eerste accreditatie, plus €100 voor elke volgende accreditatie

Heb je belangstelling om je dienstverlening met USM te versterken, vraag dan hieronder een accreditatie aan:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

This post is also available in: English