De Stichting SURVUZ beheert de USM-methode. SURVUZ stelt de specificatie van USM vast, accrediteert specialisten die met de USM-methode willen werken als partner, en certificeert USM-producten en USM-experts. USM-partners ondersteunen de toepassing van de USM-methode met experts in diverse rollen.

Er zijn drie partnertypes:

  • USM-invoeringspartners begeleiden de deskundige toepassing van de USM-methode door interne medewerkers, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde USM-experts in.
  • USM-opleidingspartners verzorgen en toetsen de kennisoverdracht t.a.v. de USM-methode, en zetten daarbij uitsluitend gecertificeerde USM-trainers in.
  • USM-productpartners ontwikkelen nieuwe USM-producten of maken bestaande producten geschikt voor toepassing in de USM-methode.

Voor alle partners geldt dat zij hun klant zo snel mogelijk in staat willen stellen de USM-werkwijze en -producten zelfstandig toe te passen en te beheren.

USM-experts kunnen de volgende rol(len) hebben:

  • USM-trainers leveren de USM-opleidingsproducten aan de gebruikers.
  • USM-examinatoren nemen USM-examens af.
  • USM-coaches begeleiden de interne verandermanager bij de USM-invoering.
  • USM-productspecialisten begeleiden interne productbeheerders bij de inrichting van USM-producten.
  • USM-assessors toetsen de resultaten en de prestaties van USM-gebruikers vóór, tijdens en na de invoering.
  • USM Quality Controllers houden zo nodig toezicht op de gewenste gang van zaken bij een formele invoering van USM.